SÄKRA TRANSPORTER

Det vi värdesätter högt är inte bara kvaliteten på våra hus utan även att det ni beställer levereras
i rätt tid och på ett miljövänligt och säkert sätt.

Vi tycker därför att det är viktigt att alla parter är med i leveransplaneringen. En tät dialog kring leveransen innebär att vi kan optimera produkten så att den blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Deromegruppen har drygt 50 bilar i sin fordonsflotta. När leverans sker med egna bilar tryggar vi leveransen ytterligare genom våra chaufförer som inte bara har stor erfarenhet av transporter, utan även besitter baskunskaper för montage. Denna erfarenhet underlättar på montageplats och snabbar på lossning av lastbilsekipaget.

TORR FABRIK, TORR LAGRING, TORR LEVERANS

Alla planelement från Derome Plusshus tillverkas i vår torra, varma fabrik i Anneberg utanför Kungsbacka. För att bevara produkten i samma torra skick använder vi oss av täckta bilar och släp för att trygga fuktsäkerheten. Inför leveransen får ni en specificerad lastplan för varje ekipage så att ni som beställare kan ha full kontroll på vad som följer med varje bil. 

MILJÖMEDVETNA TRANSPORTER

Ansvarstagande är ett av Deromegruppens kärnvärden. Vi tar ett miljömässigt ansvar inte bara i våra produkter och vår produktion, utan även hela vägen ut till slutdestination. Därför är majoriteten av våra transporter fossilfria. Att använda fossilfria drivmedel är något vi hela tiden arbetar med att förbättra och förfina. Idag hittar du märkningen ”Fossilfri leverans” eller ”Grön leverans” på alla våra bilar som kör på miljövänligt bränsle.