Ursvik, Sundbyberg


Byggår: 2007-2012
Bestälare: NCC AB
Fakta: 315 småhus inkl kompletteringsbyggnader.
Leverans: Materialleverans av ytterväggselement, bärande innerväggselement, yttertak inkl färdiga takelement.
Övrigt: Husen levererades med en leveranstakt av 2-3 hus i veckan. Nya husmodeller och leverans- och montageteknik utvecklades i samarbete med kunden för att optimera produkten och byggprocessen.

Derome-Plusshus_Ursvik_Sundbyberg_400x250.jpg