Solrosen, Vällingby


Byggår: 2013
Beställare: Järntorget AB
Fakta: 15 radhus, 126 m2, uppvärmning genom värmepump.
Leverans: Modul, totalentreprenad ovan färdig grund.
Övrigt: Väl anpassade hus till markområdet gav ett trevligt yt- och kostnadseffektivt boende.

Derome-Plusshus_Solrosen_Vallingby.jpg