Vestre Voksen, Bogstad, Oslo


Byggår: 2004
Beställare: Veidekke
Fakta: 30 enfamiljshus.
Leverans: Planelement, projektering, produktion samt materialleverans, montage ovan grund.
Övrigt: Arkitektritad specialfasad levererades helt färdig från fabrik.

Derome-Plusshus_Bogstad_Oslo_400x250.jpg