Barsebäck by

Byggår 2012 - pågående

I området Barsebäck by växer ett nytt bostadsområde fram. Här byggs styckevillor med stommar från Derome Plusshus. Projektet startade 2012 och pågår än idag. Hittills har väggelement till en rad villor levererats och fler återstår. Kontakta oss gärna för mer information om detta projekt.

Barseback-by_400x250_8.jpg
Barseback-by_400x250_1.jpg
Barseback-by_400x250_2.jpg
Barseback-by_400x250_5.jpg