Asphoitoppen, Oslo


Byggår: 2000
Beställare: Asphøitoppen
Fakta: 8 radhus och 5 parhus (18 bostäder).
Leverans: Planelement, totalentreprenad ovan färdig grund
Övrigt: Ett vackert läge med utsikt över Oslo-fjorden. Noggrann kvalitetssäkring av att projekteringen utfördes efter norska krav och bestämmelser.

Derome-Plusshus_Asphoitoppen_Oslo_400x250.jpg