Kontorshus Lotsen, Skellefteå

Derome-Plusshus_referens_flerhusbyggnader_400x250.jpg

Byggår: 1998
Beställare: Polaris AB
Fakta: Kontorshus i fem våningar
Leverans: Ytterväggselement med färdig fasad, massiva träbjälklag.
Övrigt: Ett av Sveriges första höga trähus med vacker utsikt över Skellefteälven.