Förskola Sagoskogen, Stockholm

Derome-Plusshus_referens_Förskola.jpg

Byggår: 2011
Beställare: NCC AB
Fakta: Lågenergiförskola med stort fokus på energiförbrukning.
Leverans: Projektering, produktion och leverans av specialytterväggselement i 2 våningshöga element fritt arbetsplats.
Övrigt: Projektet omfattar totalt tre förskolor.