Kvillebäcken Trädriket, Göteborg

Byggår 2013 - 2016

Kvillebäcken är ett bostadsområde i västra Göteborg där Derome Plusshus levererat väggelement till systerbolaget inom Deromegruppen - Derome Mark & Bostad. Första etappen av Kvillebäcken går under beteckningen Trädriket och bestå av två sexvåningshus.

Trädriket_Kvillebäcken_400x250.jpg
Projekt_Kvillebacke2_400x250.jpg
Projekt_Kvillebacke4_400x250.jpg