Sågen, Knivsta

Flerbostadshus_referens_400x250.jpg

Byggår: 2013/2014
Beställare: TB Exploatering AB
Fakta: 40 lägenheter i olika storlekar från 2:or till 6:or i 2 plan, fördelade på flera huskroppar i 3 och 4 våningar.
Leverans: Totalentreprenad ovan färdig grund.
Övrigt: Ett boende som väl motsvarar områdets kravspecifikationer vad gäller brand, ljud och framförallt energiförbrukning.