Kvillebäcken Grangläntan, Göteborg

Byggår 2015 - 2018

Kvillebäcken är ett bostadsområde i västra Göteborg där Derome Plusshus levererat väggelement till systerbolaget inom Deromegruppen - Derome Mark & Bostad. Den andra etappen i Kvillebäckeprojektet går under beteckningen Grangläntan och består av tre sexvåningshus.

 

Projekt_Kvillebacke_400x250.jpg
Projekt_Kvillebacke8_400x250.jpg