Flerbostadshus

Den industriella byggprocessen är flexibel för produktion av flerbostadshus och förkortar tiden på byggarbetsplatsen. Tillsammans med beställare och arkitekter utvecklar vi husens estetiska värden i allt ifrån planlösningar till fasadbeklädnader.