Växa - flexibla moduler som kan byggas på över tid

Växa är en nyskapad serie med typhus. Produktserien utgörs av byggklossar, volymer, i olika storlek och karaktär. Dessa sätts samman för att skapa flerbostadshus med ettor, tvåor, treor och fyror.

Serien utgörs av pusselbitar - moduler - som är flexibla och kan byggas på över tid. De kostnadseffektiva typhusen ger möjlighet för landet, staden och befolkningen att växa, med hem för alla. Snickarglädjen i typhusens karakteristiska spaljéer ger möjlighet för växtlighet och gröna gårdar, men uttrycker även rent symboliskt en omsorg i detaljer. Dessa hus är formgivna att trivas och växa i.

Produktserien har arbetats fram tillsammans med Arkkas Arkitekter och har hög arkitektonisk utformning och tekniska egenskaper. Växa-husen är kostnadseffektiva och ger möjlighet för beställaren att skapa personliga och karakteristiska hus. Husen erbjuder även stor flexibilitet för att möjliggöra lokala anpassningar både invändigt och utvändigt där det behövs.

Levereras i hela landet via SKL:s bostadsupphandling

Växa-serien var ett av de vinnande bidragen i en nationell upphandling genomförd av SKL för permanenta flerbostadshus där kommunerna enkelt ska kunna göra avrop från ramavtalet och därigenom snabbt kunna få nya bostäder på plats. Derome Plusshus är med Växa-serien underleverantör till NCC.

SKL:s bostadsupphandling avser flerbostadshus med från två till fyra våningar över hela Sverige. NCC har byggare med stor geografisk spridning och Derome Plusshus har fabriker i Skellefteå, Kristinehamn och framåt även i Varberg. Det gör att vi kan leverera bostäder till hela landet till rimliga kostnader.