AdderaPluss - Ett smart, effektivt och prisvärt koncept

Att bygga ett flerbostadshus behöver inte vara svårt. Med vår väl genomtänkta struktur kan din husaffär vara både effektiv och rationell.

Med konceptet AdderaPluss följer du en enkel princip när du planerar din husbyggnation. Du börjar på steg 1 med att välja vilken hustyp du vill bygga, går vidare till steg 2 och planerar planuppbyggnaden med olika lägenhetskombinationer, landar på steg 3 och bestämmer alla exteriöra val och slutar sedan på steg 4 med att göra de interiöra valen.

Med små, kompakta och yteffektiva volymer som går att kombinera med varandra, erbjuder vi möjligheten att skapa ett brett spektra av lägenheter. På det viset kan vi täcka behovet både i storstäderna där man efterfrågar mindre lägenheter och i mindre orter där man ofta kan bygga större. Genom att erbjuda ett standardiserat grundutbud blir vår produktionsprocess mer effektiv och vi kan erbjuda bostäder till ett smartare pris. Har du behov av att hitta andra utformningar eller tillval utöver detta, hjälper vi dig med en lösning som passar ditt projekt.

Läs mer om konceptet i vår broschyr AdderaPluss

AdderaPluss_process.jpg

BYGGKLOSSAR SOM ÖPPNAR MÖJLIGHETER

Tillsammans med Arkkas Arkitekter har vi arbetat fram den senaste innovationen inom Derome Plusshus. Vårt nya volymhuskoncept AdderaPluss innehåller sju byggklossar (volymer), som du enkelt sätter samman till färdiga hus. En av utmaningarna i projektet har varit att hitta en hög grad av standardisering som samtidigt kan ge stor variation. Legobiten har varit en inspiration – en enkel grundform som genom att kombineras med varandra bygger nya former. Med våra sju volymer kan vi skapa lägenheter från den lilla lyan på 28 kvm till familjelägenheten med 4 rok på 86 kvm. Volymerna kan kombineras på en rad olika sätt för att anpassas till varje projekts speciella krav och förutsättningar. De kan sättas samman till såväl parhus som lamellhus och punkthus.

Utvändiga val med karaktär

Ett annat sätt att ge byggnaderna individuella uttryck är genom att välja olika typer av tak och balkonger. I grundutbudet finns olika balkongstorlekar; en öppen balkong som är inhängd på fasaden och en större balkong som står på pelare. Som exempelhusen visar kan man också låta balkongen sträcka sig utmed hela fasaden. Valet av sadeltak respektive pulpettak skapar helt olika utseende på byggnaderna. Lägenheterna är ljusa och välplanerade. Kök och vardagsrum ligger i öppet samband. Fönstersättningen är studerad för att ge ett rikt dagsljus men också vackra fasader. Självklart uppfyller bostäderna kraven på tillgänglighet.

Materialval med känsla

Vi väljer en palett av robusta material med trä som det självklara huvudspåret. Till fasaden kan olika typer av träpanel användas – var för sig eller i kombination, som då skapar en modern snickarglädje. Som ett alternativ finns fasadskivor där bredderna och skivans glans varieras för att skapa liv i fasaden. Interiörerna har en ljus grundton med ekparkett och ljusgrå klinker.