Effektiva bostadsprojekt med stora möjligheter

Derome Plusshus erbjuder dels standardiserade koncept med ett genomtänkt urval av produkter som är färdigritade och prissatta för en effektiv lösning med kort ledtid, men även kundanpassade lösningar som gör det möjligt att skapa helt unika bostadshus.

Småhus

Vårt småhussortiment innefattar radhus, kedjehus och fristående villor i olika utföranden och storlekar. Sortimentet möter såväl kraven från dig som exploatör som slutkonsumenternas önskemål om kvalitet och design med tilltalande boendeformer för både nuet och framtiden.

Flerbostadshus

Våra olika koncept för flerbostadshus ger dig stora möjligheter att skapa ett unikt flerbostadshus på ett effektivt sätt till ett smart pris. Oavsett om du väljer hus som levereras som volymer eller som planelement får du klimatsmarta svensktillverkade bostäder med hög kvalitet.

Läs mer om våra referensobjekt här.