Produkter och lösningar

Derome Plusshus levereras främst som gruppbyggda småhus och flerbostadshus. Våra industriella byggsystem lämpar sig också väl för exempelvis kontorshus, förskolor, äldreboenden och förtätningsprojekt.

Vi levererar industriellt optimerade och kundanpassade flerbostadshus och gruppbyggda småhus till professionella beställare i Sverige och Norge från våra husfabriker i Kristinehamn och Renholmen. Vi bygger modulsystem och du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

På byggplats monteras husen snabbt och effektivt. En huskropp med lägenheter tar endast en dag att montera. Nedan kan du följa montage av vårt projekt Rinken i Mariefred.

Läs mer om våra referensobjekt här.