2016-05-10

Derome förvärvar Setra Plusshus

Derome har i dagarna träffat en överenskommelse med Setra Group om förvärv av Setra Plusshus. Därmed utökar Derome sin verksamhet av industriell produktion av bostadshus i trä.

Det var under slutet av förra året som Derome tog ett investeringsbeslut att satsa på husproduktion med rationell volymbyggnadsteknik. Placeringsort för den nya fabriken är ännu inte fastställd, men i och med förvärvet av Setra Plusshus stärks den satsningen ytterligare.

Setra Plusshus är ett helägt dotterbolag till Setra Group levererar kundanpassade bostadshus i trä med hög prefabriceringsgrad. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor, men även flerfamiljshus, hotellbyggnader och olika förtätningsprojekt. Produktion sker i Kristinehamn samt i Renholmen utanför Skellefteå

Förvärvet av Plusshus ligger i linje med den satsning som Derome tidigare har aviserat gällande egen produktion av bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Bostadsbyggande och inte minst trähusbyggnation ökar i takt med en fortsatt ökad bostadsbrist i landet, och därför är vikten av resurseffektiva lösningar en förutsättning för att skapa en långsiktig och hållbar lösning för ett ökat bostadsbyggande.

”Trä är det mest miljövänliga av byggnadsmaterial och Deromes unikitet är att hantera hela värdekedjan, från skog till färdigt hus” säger Peter Mossbrant, VD för Derome Hus. ”Det byggs fler trähus idag, både villor och flervåningshus. Det gynnar hela koncernen och med ett inarbetat koncept som Plusshus kommer vi igång tidigare än tänkt och det ger oss synergier när vi ska utveckla den planerade fabriken på västkusten”.

Setras dotterbolag Plusshus har med sitt koncept för industriellt trähusbyggande utvecklats väl på en växande marknad för trähusbyggnation. För att säkerställa nästa steg och en fortsatt positiv utveckling har Setra bedömt att det ska ske tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus. ”Setras roll är att vara en strategisk samarbetspartner till trähusbyggande företag”, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. ”Vi ser mycket positivt på Derome som nya ägare av Plusshus. Derome står för ett långsiktigt ägarskap och är en stark koncern med god kapacitet och rätt kompetens att driva och utveckla verksamheten vidare”.

Derome är idag Sveriges största familjeägda träindustri och i och med förvärvet av Setra Plusshus utökas verksamheten med ytterligare två produktionsanläggningar, och även ett ökat geografiskt marknadsområde.

Plusshus kommer från 1 juni att ingå i Deromekoncernen under namnet Derome Plusshus.