2018-08-23

Näringsministern på besök hos Derome

Det kallas framtidens bostäder. I november rullar de första volymerna ut från Deromes husfabrik. Mitt i pågående testperiod valde GS-facket och Närings- och innovationsminister Mikael Damberg att besöka anläggningen för att lära sig mer om industriell bostadsbyggnation.

Tillsammans med representanter från Derome gick alla en rundvandring och fick följa hela produktionslinjen från start till färdig volym, där golv, väggar och inredning i form av kök var monterat.

- Jag tror verkligen att det här är framtiden för bostadbyggnation. Att vi kan bygga effektivare är avgörande. Vi måste lyckas bygga bostäder som folk har råd att bo i, förklarar Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister under besöket.

Målet för Derome Plusshus är att fabriken ska producera 600 lägenheter om året, vilket innebär en volym i timmen. Genom den effektiva produktionstakten ökar möjligheterna att möta marknadens efterfrågan på fler bostäder med låg kostnad för kunderna och bra kvalité på slutprodukten.

- Vi vinner energi genom att bygga trähus. Trä binder koldioxid och genom att bygga hus av de äldre träden, kan vi tillgodose att koldioxiden lagras i många år framåt. De nyplanterade träden förbrukar mer koldioxid när de växer, än vad de gamla gör, berättar Peter Mossbrant, VD Derome Hus, under rundvandringen.

Energiförbrukningen på trähus tillverkade av Derome är idag klart lägre än Boverkets energikrav. Just nu pågår testkörningar på produktionslinjerna i fabriken där den moderna tekniken av volymhusproduktion kommer att sättas igång i november.

- Jag är jätteglad över att vara här! Det är inte varje dag det öppnas en ny fabrik som man investerat 250 miljoner kronor i. Faktum är att Sveriges industrier blomstrar och det är många år sedan man gjorde så stora investeringar som man gör nu, berättar Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kontaktperson

Peter Mossbrant | VD Derome Hus
peter.mossbrant@derome.se |  0340-66 64 76