2018-09-27

Magnolia Bostad och Derome ingår avsiktsförklaring kring samarbete

Framtidens bostäder byggs i trä av Magnolia Bostad AB och Derome, som nu ingår avsiktsförklaring kring samarbete gällande nyproduktion av hus samt inköp av material. Avsiktsförklaringen sträcker sig över en femårsperiod och omfattar 600-800 bostäder per år.

Magnolia Bostad informerade redan i juni i år om att ett fördjupat samarbete med Derome, Sveriges största familjeägda träindustri, var påbörjat. Nu har man ingått en djupare avsiktsförklaring kring samarbete som dels att gäller för nyproduktion av flerbostadshus i trä, dels direktinköp av material till husen från Derome i Magnolia Bostads projekt. Målsättningen är att samarbetet ska leda till snabb och smidig hantering av möjliga affärer och att detta ska gynna båda parter.

– Det är mycket glädjande att vi nu ytterligare stärker vårt samarbete med Derome. Vi samarbetar redan och har ett gemensamt projekt på gång just nu i Bro, Upplands Bro kommun där vi tillsammans utvecklar ett nytt samhälle för en social mångfald och för alla faser i livet. Deromes omsorg om att skapa bostadsområden som är socialt och miljömässigt hållbara stämmer väl med våra värderingar, säger Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad.

Samarbetets övergripande syfte är att ta fram attraktiva, kvalitetssäkrade, miljöcertifierade projekt som uppfyller de högt ställda krav parterna enats om. Husen byggs i modern, industriell volymbyggnadsteknik och ska vara utförda enligt miljöbyggnad silver eller Svanen. Bostäderna byggs och färdigställs till hög grad i fabrik, för att korta byggnationstiden på byggplats och säkerställa hög kvalité.

Ted Mellin och Henrik Svahn, båda affärschefer på Derome, är eniga om vad samarbetet kommer innebära för företaget framåt.

– Vi vill ta ansvar för framtidens trähusbyggnation och tillsammans med Magnolia är vi övertygade om att vi kan göra skillnad. Husen vi producerar ligger helt rätt i tiden avseende miljö- och energikrav. I och med detta samarbete kommer vi kunna bygga framtidens bostäder i större omfattning än tidigare. Vi är oerhört glada och ser nu fram emot att komma igång med utvecklingen av nya bostadsområden tillsammans.

Magnolia Bostad och Derome lägger nu grunden för ett samarbete att utveckla fler samhällen med inslag av radhus, småhus och flerbostadshus. 

------------------------------------------------

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Svahn | affärschef Derome Plusshus
henrik.svahn@derome.se | 0340-50 31 02

Ted Mellin | affärschef Derome Mark & Bostad
ted.mellin@derome.se | 0340-66 64 25

Henrik Svahn, affärschef Derome Plusshus.

Ted_Mellin_400x250.jpg

Ted Mellin, affärschef Derome Mark & Bostad.