2017-05-29

Klartecken för byggstart av Deromes nya husfabrik

Efter en snabb handläggning av Varbergs kommun har detaljplanen för Sunnvära 8:3 vunnit laga kraft och bygglovet för Deromes nya trähusfabrik beviljats. Därmed ges klartecken för byggnationen av den nya produktionsanläggningen som ska bidra med upp till 100 jobb i Varbergs kommun.

Derome satsar ca 250 miljoner kronor på den nya anläggningen som ska producera bostäder i trä, med så hög färdigställandegrad att slutkunden kan flytta in i sin bostad redan 10 veckor efter leverans. Med det nya byggsystemet kan Derome skapa unika bostäder med hög kvalitet till låga hyresnivåer. Projektet har varit igång i drygt ett år nu och projektchef Henrik Svahn är nöjd över situationen idag.

- Det känns riktigt bra att vi nu kan dra igång med byggnationen av husfabriken. Tillsammans med kommunen har vi kunnat arbeta fram detaljplanen på ett effektivt sätt och dialogen har förts i positiv och lösningsorienterad anda hela vägen. Samarbetet har lett till att vi kunnat färdigställa detta på kort tid, inom vår tidplan. Det är glädjande att även dialogen och samarbetet med grannar och närboende har varit så bra, säger Henrik Svahn.

Även Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsen ordförande i Varbergs kommun är nöjd med samarbetet och byggnationen som är med och bidrar till Varbergs utveckling.

- Vi är väldigt glada för att Derome satsar stort i hemkommunen. Det betyder mycket eftersom det innebär ett stort antal arbetstillfällen och bidrar till att bostäder kan byggas betydligt fortare. Detta är ett prestigeprojekt för Varbergs kommun och vi är stolta över att Derome valde Varberg framför andra etableringsalternativ. Tack vare ett konstruktivt och nära samarbete mellan Derome och kommunen har tidsplanen varit rekordkort, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Positivt för utvecklingen av Varberg

Under våren utfärdades ett marklov och arbetet med att förbereda marken för byggnation påbörjades under maj månad.

- Det känns väldigt bra att kommunen tagit ett stort ansvar med hanteringen från råmark till färdig detaljplan. Den här etableringen innebär att vi kan ge arbete till både entreprenörer och blivande medarbetare och det känns givande att få bidra till jobbtillväxten i Varbergs kommun, säger Magnus Andersson, koncernchef för Deromegruppen.

Derome planerar anställa 80-100 nya medarbetare och framöver kommer man kunna söka jobb som montör och hantverkare till alla delar av produktionen samt som bland annat projektledare och konstruktör. Husfabriken blir 18 000 kvm och produktionen planeras starta augusti 2018.

 

--------------------------------------------                               

Kontaktpersoner

Henrik Svahn | Projektchef Derome Plusshus
henrik.svahn@derome.se / 0300-56 88 04

Magnus Andersson | Koncernchef
magnus.andersson@derome.se / 0340-66 65 07