2017-03-27

Derome Plusshus presenterar nytt prisvärt huskoncept

Derome Plusshus banar vägen för attraktiv och hållbar husbyggnation i trä. Med bara några månader till byggstart av Deromes nya husfabrik i Värö, utanför Varberg, presenteras nu den nyaste innovationen gällande bostadsbyggnation. Deromes koncept AdderaPluss består av sju olika husvolymer som beställaren sätter samman, likt byggklossar, för att skapa sitt unika hus.

- Det är här ett snabbt och effektivt sätt att hålla nere kostnaderna för husproduktion, men ändå uppfylla önskemål och krav på estetiskt tilltalande byggnader och hög kvalitet, säger Henrik Svahn, projektchef för Väröfabriken på Derome Plusshus.

Derome Plusshus koncept AdderaPluss kommer att produceras i den nya fabriken i Värö och planen är att de första bostäderna ska lastas ut från fabriken under nästa år. Fabriken, som är en investering på 250 Mkr, har en kapacitet på 600 bostäder per år och försäljningen är redan igång.

Hustillverkning att likna vid biltillverkning

Att producera bostäder med modern industriell volymbyggnadsteknik går att efterlikna med bilindustrins löpande band-produktion. Med egen, kunnig personal färdigställs hela bostäder i fabrik, där allt från golv- och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum sätts på plats. Eftersom alla hantverkare jobbar under ett och samma tak kan arbetet effektiviseras och kvaliteten säkras i alla led. Att producera bostäder på det här viset innebär därmed även att det är möjligt att sänka produktionskostnaden och i förlängningen även sänka kostnaden för bostaden vid försäljning eller uthyrning.

- Uppskattningsvis är det 20 procent billigare att producera bostäder industriellt, än att bygga på traditionellt vis, säger Henrik Svahn. Genom att leverera bostäderna i väldigt hög färdigställandegrad förkortar vi tiden på byggarbetsplatsen, vilket sparar både tid och pengar. Vi räknar med att slutkunden kan flytta in cirka tio veckor efter leverans.

Arbetet med planlösningen och utseendet på de olika husen är gjort tillsammans med Arkkas Arkitekter. Med de sju volymerna kan Derome skapa tio olika lägenhetstyper från 28 kvm (1 rok) till 86 kvm (4 rok) i upp till fyra våningar. Dessa kan kombineras på en rad olika sätt för att anpassas till varje projekts speciella krav och förutsättningar och bilda såväl parhus som lamellhus och punkthus. Planlösningen i respektive volym är förutbestämd, men genom att kombinera dem med varandra kan man skapa unika bostäder. Att sedan addera sin egen touch på fasaden, balkongerna, altanerna eller taket gör att två hus med samma lägenhetsuppbyggnad kan se ut som två helt olika hustyper.

Tillskott inom Deromegruppen

Industriell volymhusproduktion blev ett tillskott i Deromes övriga sortiment av husprodukter när man förvärvade Plusshus för snart ett år sedan. Derome Plusshus, i samarbete med NCC, blev en av vinnarna i SKL:s stora bostadsupphandling tidigare i år med produkten Växa. Inom Deromegruppen finns Varbergshus som bygger hus i lösvirke och A-hus som bygger hus med prefabricera väggelement (platta paket), som tillverkas i fabrik och monteras på byggplats.

Fotnot: Utöver den nya volymhusfabriken i Värö, Varberg, har Derome Plusshus en fabrik i Kristinehamn och en i Renholmen, Skellefteå. Bifogat finns tre exempelhus som visar hur husen kan se ut med konceptet AdderaPluss.

-----------------------------

Kontaktperson

Henrik Svahn | projektchef Derome Plusshus Värö
henrik.svahn@derome.se | 0300-56 88 04