2019-06-24

Derome i Almedalen

Prata gärna med oss om trä och samhällsbyggnad

Måndag 1 juli

16.30 – 17.30, Klimatmatchen, Arr Klimatrådet, Strandvägen, H552

Klimatarbetet accelererar, samtidigt ökar utsläppen. Går det att förstå vad organisationerna egentligen vill? Åt vilket håll de springer och varför? Går det avgöra vilken organisation som gör skillnad, på riktigt? Uppvärmningen är slut sedan flera år tillbaka, klimatmatchen är igång.

Medverkande från Derome: Anders Carlsson, Teknisk chef

 

Tisdag 2 juli

17:00-19:00, Mingel, Hur bygger vi stort, smart och hållbart, Arr Derome och Martinsons, Frimurarlogen Frimis, Smedjegatan 17
Gillar du att diskutera framtidens samhällsbyggande? I så fall  är du mer än välkommen till vårt mingel på Frimis i Almedalen, tisdag den 2 juli. Tillsammans tar vi avstamp i bygget av Skellefteås kulturhus, en träbyggnad som bland annat kommer att rymma sex scener, två gallerier, ett bibliotek och ett hotell på 19 våningar. Anmälan ida.martinson@martinsons.se

Medverkande från Derome: Petra Eriksson, Affärschef Plusshus, Linda Andersson, Marknads- och kommunikationschef

 

Onsdag 3 juli

11.00 – 12.00, Hållbarhetslunch, Arr Magnolia Bostad och Slättö, Restaurang Gutekällaren, Lilla Torggränd 3

Stadsbyggnadschef och samhällsbyggnadsdirektör Ulrika K Jansson på Örebro kommun berättar om hur Örebro arbetar med stadsutveckling, digitalisering och hållbar trästad. Därefter följer en panel om hållbar stadsutveckling i trä – ur förvaltarens, utvecklarens och entreprenörens perspektiv. Frågestund och paneldiskussion under ledning av fastighetsprofilen och investeraren Dag Klerfelt.

Medverkande från Derome: Anders Carlsson, Teknisk chef

 

13.00 – 14.00, Seminarium, Industrin som gör klimatpolitiken möjlig, Arr Sveriges Träbyggnadskansli, Gotland Soldathem, Klinttorget 4

Politiken är överens. Det skenande klimatet måste hanteras. 
Samtidigt måste fler bostäder fram. Med en byggsektor som står för 20 % av Sveriges totala klimatavtryck blir utmaningarna många. Lösningen finns i det expansiva träbyggande som inte bara möter dagens och morgondagens behov av bostäder utan gör det utan att belasta klimatet.

Medverkande från Derome: Anna Ryberg, Hållbarhetschef

 

14.00 – 15.00, Seminarium, Ökad kapacitet på landet ger tillväxt i staden, Arr Sveriges Träbyggnadskansli, Gotland Soldathem, Klinttorget 4

På allas läppar på alla skalor – intresset för industriellt träbyggande är större än någonsin. Men vad innebär skiftet från ett material till ett annat, hur påverkas byggprocessen, vad händer när platsbyggandet i städerna ersätts av prefablösningar från industrin på landsbygden?

Medverkande från Derome: Petra Eriksson, Affärschef Plusshus

 

 

Vi från Derome som är i Almedalen:

Anders Carlsson, Teknisk chef, tel. 070-600 01 44
Anna Ryberg, Hållbarhetschef, tel. 0733-926 591
Daniel Neander, Kommunikationsansvarig, tel. 076-853 80 47
Linda Andersson, Marknads- och kommunikationschef, tel. 070-872 22 05
Petra Eriksson, Affärschef Plusshus, tel. 070-508 23 88