2017-10-10

​Derome gör storaffär värd 100 miljoner

Derome Plusshus har skrivit avtal med Riksbyggen i Stockholm som innebär en order på 116 lägenheter till ett hyreshusområde i Västerhaninge. Affären är en av Derome Plusshus största någonsin och har ett värde på ca 100 miljoner kronor. Den första leveransen beräknas ske redan i maj 2018.

Lägenheterna kommer produceras Derome Plusshus fabriker i Kristinehamn eller Renholmen, utanför Skellefteå. Miljonordern på 116 lägenheter är en blandning av ettor, tvåor och treor, som blir till 15 huskroppar och sammanlagt 248 volymer. Huskropparna är två- och fyravåningshus med trä- och putsfasad.

- Det här är en betydelsefull affär för oss, säger Magnus Andersson, VD för Derome Plusshus AB. Riksbyggen är en stor aktör och vi ser möjligheten att bidra med högkvalitativa bostäder på bostadsmarknaden, till ett pris som hyresgästen i slutänden har råd att betala.

Derome Plusshus tillverkar bostäder med modern volymbyggnadsteknik till hög färdigställandegrad. Det innebär en effektiv produktion i torra fabriker, där hantverk så som exempelvis el, kakel- och klinkersättning, montering av kök och målning görs färdigt före leverans. Volymerna transporteras sedan på lastbilar ut till byggplats och inflyttning kan sedan ske ca 10 veckor efter montage.

Derome bygger i skrivande stund en tredje volymhusfabrik i Värö, utan för Varberg. Produktionsstart där väntas bli hösten 2018.