En genomarbetad väggkonstruktion

Vi värnar om miljön och har lagt ner mycket kraft på att skapa en konstruktion som är så energismart som möjligt. Vår konstruktion uppfyller både dagens och morgondagens energikrav redan nu, vilket vi är mycket stolta över.

Extra stolta är vi över vår vägg som är en smart 3-skiktskonstruktion. Vår 3-skiktsvägg är en av marknadens bästa energiväggar som har ett välplacerat obrutet isolerskikt som ger minimalt med köldbryggor.

Vår väggkonstruktion i korthet

 • 3-skiktskonsturktionen ger god energiprestanda
 • God lufttäthet tack vare plastfoliens strategiska placering som exempelvis möjliggör installation av el utan att bryta tätskiktet
 • Obrutet utvändigt isolerskikt ger minimalt med köldbryggor och en fukt-skyddad stomme
 • Ljuddämpande väggkonstruktion som ger ett tyst hus

Energiväggens uppbyggnad

 1. 22 mm träfasad
 2. 28 mm spikläkt
 3. 50 mm fasadskiva/isolering
 4. Vindduk
 5. 170 regel + isolering
 6. 0,11 mm plastfolie
 7. 45 mm regel + isolering
 8. 11 mm OSB-skiva (träfiberskiva)
 9. 13 mm gips
Klimatskal_uppbyggnad.jpg