Plusshus Byggsystem

En stor fördel med att använda prefabricerade byggnadselement är att man förkortar arbetstiden på byggarbetsplatsen. Dessutom sker tillverkningen av de olika komponenterna i en torr och kontrollerad fabriksmiljö. Derome Plusshus byggs med modern och rationell volymbyggnadsteknik. 

Plusshus system för industriellt byggande - Moduler

Att bygga med Plusshus moduler förkortar byggtiden ytterligare eftersom färdigställandegraden I fabrik är extremt hög. Modulerna utgörs av prefabricerade volymelement med golv, väggar och tak. De levereras som färdiga rum där allting finns på plats från golv och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum. Modulerna kan även levereras med yttertak, vilket ger ännu bättre skydd på byggarbetsplatsen. Det höjer kvaliteten och minskar risken för byggskador orsakade av fukt. I flerfamiljshus kan modulen innefatta flera lägenheter som kopplas samman.

Ett urval av våra Plusshus finns som industriellt standardiserade typhus för B2B-kunder som eftersträvar kostnadseffektiva husmodeller och korta ledtider. Vi har även färdiga koncept som våra kunder kan nyttja i sina säljprocesser. Kontakta oss så kan vi beskriva våra erbjudanden och även hjälpa till i tidiga skeden av processen.

Teknisk sektion_web.jpg

Se teknisk sektion som PDF