Produktionsanläggningen i Värö

Produktionsanläggningen i Värö utanför Varberg är Deromes största enskilda investering någonsin. När anläggningen står klar och produktionen tas i drift under hösten 2018, kommer den att bidra till närmare 50 nya arbetstillfällen i regionen.


I Värö två mil norr om Varberg byggs Derome Plusshus nya produktionsanläggning och kontor. Den är mycket strategiskt placerad nära E6, vilket möjliggör smarta logistiklösningar. Produktionskapaciteten kommer att ligga på 1600 volymer per år, vilket innebär 600 lägenheter. När den nya husfabriken tas i drift kommer anläggningen drivas av solceller och energi från vind- och vattenkraft. En solcellsanläggning på ungefär 6 600 kvm har installerats på taket och beräknas försörja hälften av fabrikens elförbrukning.

Satsningen kommer leda till ett stort antal arbetstillfällen för en rad yrkeskategorier. Initialt 40 personer i produktion och på sikt vid full produktion upp mot 80 personer. Till produktionen söker vi industrisnickare/hantverkare, montörer, operatörer, tillplockare, truckförare, målare, elektriker och rörmokare.

Vill du vara med i laget och bygga framtidens bostäder? Gör en spontanansökan här.  

Följ byggnationen i bilder i listan till vänster.